Egipscy bogowie i boginie / mitologia egipska

egipscy bogowie i boginie, mitologia, kobieca energia, relacje, rozwój osobisty, Malvina Dunder

Powszechnie uważa się, że “Mitologia starożytnego Egiptu rozwijała się przez trzy tysiące lat istnienia tej niezwykle potężnej cywilizacji. Starożytni Egipcjanie wierzyli w bogów, którzy przybierali postacie zwierząt lub pół zwierząt, a każda władza w Egipcie pochodziła właśnie od nich”, jednak może warto zaznaczyć, że “trzy tysiące” to NIE jest fakt, tylko obecna teoria, która zmienia się wraz z odkrywaniem historii, a także bogowie NIE przybierali postaci zwierząt, a była to ICH SYMBOLIKA, jaką możemy rozumieć tysiące lat później. Język symboliki jest prosty i mądry, nie zwierzęcy i prymitywny – jak czasem starają nam się zaznaczać…

W mitologii egipskiej na początku istniał wielki praocean (Nun), z którego powstał twórca i pierwszy bóg – Ra (Re). Zaczął on z chaosu wydobywać ład oraz budować świat. Stworzył pierwszą parę bóstw: boginię wilgoci Tefnut oraz boga powietrza Szu.

Z wymienionego związku zrodziło się niebo – bogini Nut i ziemia – bóg Geb. Oni zaś mieli czworo dzieci: Izydę, Seta, Ozyrysa i Neftydę.

Inna wersja podaje, że pierwszym bogiem był Atum, który wyłonił się zza pagórka, był jednak utożsamiany z Ra, nawet łączono te dwa imiona, nazywając tego biga Ra-Atum. Uważa się, że Atum jest aspektem Ra – zachodem słońca.

W świecie tym panował porządek, sprawiedliwość i prawda – maat oraz chaos, którego celem było pochłonięcie tego porządku. Istnienie świata zależało od utrzymania równowagi między tymi dwoma siłami.

Bogowie rządzili na świecie. W najlepszym okresie ich panowania na czele panteonu stał Ozyrys, jednak został on zabity przez zazdrosnego Seta, który po poćwiartował i wrzucił do Nilu.

Zabitego boga udało się wskrzesić jego żonie – Izydzie, przy pomocy Anubisa, który pokazał jej, jak można złączyć ciało. Z tego związku narodził się Horus, który, gdy dorósł, zaczął domagać się władzy. Dlatego też została ona podzielona: Ra był władcą nieba, Ozyrys podziemi, a Horus Ziemi.

Bóg Ra

Ra był bogiem słońca, stwórcą świata i ładu we Wszechświecie, panem bogów, ludzi żywych i zmarłych. Przedstawiano go z dyskiem słonecznym na głowie oraz głową Sokoła. Zgodnie z mitologią w dzień pływał barką po niebie, wieczorem zaś połykała go bogini Nut, aby rano mógł ponownie się narodzić.

Bóg państwowy w Helipolis, w czasach Nowego Państwa świecił najwyższe triumfy. Czczono go na różnych terenach Egiptu.

Ozyrys

Ozyrys był bogiem Ziemi, przedstawianym jako człowieka owiniętego w całun, z berłem i flagellum w rękach. Na głowie miał białą koronę z rogami i piórami.

Jego kult rozszedł się po całym Egipcie. Według mitologii był zmarłym władcą Krainy Zachodniej i odradzał się w swym synie – Horusie.

Ozyrys jako bóg zmarłych stał się symbolem wiecznego życia, był bogiem wegetacji i odradzającej się przyrody. Utożsamiano go z wodami Nilu, a także z Księżycem i jego fazami.

Horus

Horus był synem Ozyrysa i Izydy. Bóg nieba. Opiekował się monarchią egipską, a ten, kto panował, przybierał jego imię, utożsamiając się z nim. Był to najstarszy bóg państwowy utożsamiany z instytucją władzy królewskiej.

Miał głowę sokoła zwieńczoną tarczą słoneczną, przybierał również postać dziecka z palcem w ustach.

Video ze świątyni Horusa w Edfu:

Izyda

Opiekunka magii i ludzi, uzdrowienia, płodności. Przedstawiano ją jako kobietę z tarczą słoneczną między krowimi rogami, w dłoniach miała berło lub znak życia ANCH. Żona i siostra Ozyrysa i matka Horusa, z którym często przedstawiana jest na rękach.

Izyda / Isis ma “odpowiedniki” w Sumerze i Babilonie, tam czcili ją jako boginię Isztar / Innana / Astarte, w Palestynie i Syrii jako Anat i Astre. W mitologii greckiej to Demeter Artemida, Nemezis, Persefona lub Afrodyta. Celtowie i Skandynawowie czcili ją jako Izoldę.

Set

Syn Nut i Geba, bóg burzy, wiatru i pustyni. Brat, a jednocześnie wróg Ozyrysa, którego wg. mitów zabił. Prowadził wojnę o władzę w Egipcie z Horusem, przynosił zło.

Jego wizerunek przedstawiano jako niezidentyfikowane zwierzę.

Anubis

Anubis był bogiem zmarłych. Jego zwierzęciem był szakal – czarny pies. Bóg ten pomagał w zaświatach Ozyrysowi. Ważył ludzkie serce z piórem bogini Maat. Związany był z mumifikacją zwłok, był jednym z władców podziemia. Przekazał sztukę mumifikacji Egipcjanom.

Thot

Thot był bogiem księżyca, świętych tekstów, matematyki, nauk ścisłych, magii, posłańcem i rejestratorem bóstw, mistrzem wiedzy i patronem skrybów. Jego egipskie imię brzmiało Djehuty, co oznacza „Ten, który jest jak Ibis”. Był przedstawiany jako ptak ibis lub pawian.

Według jednej z opowieści Thot narodził się z ust Ra na początku stworzenia i był znany jako „bóg bez matki”. W innej historii Thot został stworzony przez siebie na początku czasu i jako ibis składa kosmiczne jajo, które zawiera całe stworzenie. Zawsze był blisko związany z Ra i koncepcją boskiego porządku i sprawiedliwości.

Thotowi przypisywano stworzenie sztuki pisania, wynalezienie kalendarza oraz kontrolowanie przestrzeni i czasu. Ponieważ był bogiem księżyca, pełnił niebiańskie funkcje i zastąpił boga słońca Ra na nocnym niebie.

Thot pomagał bóstwom pogrzebowym jako ich posłaniec i księgowy. Był odpowiedzialny za zapisanie werdyktu ceremonii ważenia serca, która określała, czy dana osoba była w stanie kontynuować życie pozagrobowe. Jeśli serce (duch) osoby zrównoważyło się z Piórem Prawdy Ma’at, przeszli. Jeśli jednak serce było cięższe od pióra, osoba nie przechodziła. Thot zawsze udzielał wskazówek bóstwom, regulował powszechne codzienne skargi i tworzył nowe prawa. Thoth zasugerował, że jeśli problemu nie da się rozwiązać, grupa powinna zebrać się jako zgromadzenie i przedyskutować go.

Hathor

Jedna z najpopularniejszych i najpotężniejszych, była boginią wielu rzeczy: miłości, piękna, muzyki, tańca, płodności i przyjemności. Była opiekunką kobiet, choć czcili ją również mężczyźni. W swoich świątyniach miała zarówno kapłanów, jak i kapłanki.

Jej ośrodkiem kultu była Dendera, a jej kult zaczął się na wczesnym etapie historii Egiptu, prawdopodobnie w epoce predynastycznej. Była córką Ra i czasami nazywana „Okiem Ra” (tytuł wspólny między innymi z Bast i Sekhmet) w swojej roli obrończyni boga słońca. Jako żona Horusa była kojarzona z matką faraona w roli pielęgniarki Horusa, a także z żoną faraona w roli małżonki Horusa.

W roli bogini piękna była patronką kosmetyków. Noszenie kosmetyków było postrzegane jako forma kultu Hathor, a ofiarowanie jej luster lub palet kosmetycznych było powszechne. Każdego roku jej posąg był przewożony łodzią do Edfu, aby ponownie połączyć się z Horusem. Wtedy rozpoczynał się festiwal celebrujący ich związek.

Tu możesz zobaczyć krótkie video z mojej wizyty w świątyni Hathor w Dendera:

Bastet

Koty były bardzo ważne dla starożytnych Egipcjan i były nawet uważane za półbóstwa. Nie tylko chroniły uprawy i spowalniały rozprzestrzenianie się chorób poprzez zabijanie gryzoni, ale uważano je również za fizyczną postać bogini Bastet. Bastet była boginią ochrony, przyjemności i zwiastunką dobrego zdrowia. Miała głowę kota i smukłe kobiece ciało.

Bastet była córką Ra, siostrą Sekhmeta, żoną Ptaha i matką Mihosa. Od czasów drugiej dynastii Bastet była czczona jako bóstwo, najczęściej w Dolnym Egipcie. Jej forma i moce zmieniały się na przestrzeni lat.

Wierzono, że każdego dnia będzie jeździła po niebie ze swoim ojcem, bogiem słońca Ra. Gdy jego łódź ciągnęła słońce po niebie, ona czuwała nad nim i chroniła go. W nocy zamieniała się w kota, aby chronić Ra przed jego największym wrogiem, wężem Apepem.

Ze względu na swoje obowiązki ochronne była nazywana Panią Wschodu, Boginią Wschodzącego Słońca oraz Najświętszym i Wszechwidzącym Okiem. Znana jest również jako Bogini Księżyca i uważano ją za oko księżyca i oko Ra. Bastet jest nadal czczona, a niektórzy uważają, że jej ochrona jest rzucona na współczesne koty.

Sekhmet

Sekhmet, której imię oznacza: „Ta, która jest potężna” lub „Ta, która kocha Ma’at”, była boginią gorącego pustynnego słońca, zarazy, chaosu, wojny i uzdrawiania. Została stworzona z ognia oka boga słońca Ra, kiedy patrzył na Ziemię. Ra stworzył ją jako broń do niszczenia ludzi za ich nieposłuszeństwo wobec niego i życie niezgodne z zasadami Ma’at. Czasami jest postrzegana jako córka Geb (ziemia) i Nut (niebo).

Sekhmet była przedstawiona jako ciało kobiety z głową lwa, nosząca tarczę słoneczną. Była postrzegana jako obrończyni faraonów i prowadziła ich w działaniach wojennych. Kiedy była w spokojniejszym stanie, przybierała postać domowej bogini kotów Bastet.

Sekhmet była przerażającą boginią, jednak dla swoich przyjaciół mogła odwrócić zarazę i leczyć choroby. Była patronką lekarzy i uzdrowicieli.

Starożytni Egipcjanie wierzyli, że Sekhmet ma lekarstwo na każdy problem. Aby pozostać po jej dobrej stronie, częstowali ją jedzeniem i piciem, grali dla niej muzykę i palili kadzidło. Szeptali swoje modlitwy do uszu kocich mumii i ofiarowywali je Sekhmetowi. Wierzyli, że jest to bezpośrednie połączenie z bóstwami i że ich modlitwy zostaną wysłuchane.

Ma’at

Ma’at była boginią prawdy, sprawiedliwości, równowagi, a co najważniejsze – porządku. Na obrazach była przedstawiana jako kobieta siedząca lub stojąca ze strusim piórem na głowie, a w niektórych przypadkach była przedstawiana ze skrzydłami. Według mitów o stworzeniu, Ma’at została stworzona, gdy Ra powstał z wód Nun (chaos). Ma’at była często uważana za córkę Ra i była żoną Thota, boga mądrości.

Jednak Ma’at była dla starożytnych Egipcjan czymś więcej niż tylko boginią. Reprezentowała kluczową koncepcję utrzymania wszechświata. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że wszechświat ma swój porządek i to Ma’at utrzymywała wszystko w równowadze. Pomogło to starożytnym Egipcjanom rozwinąć silne poczucie moralności i sprawiedliwości. Ma’at była niezwykle ważna w osiągnięciu życia pozagrobowego. Według mitologii starożytnego Egiptu po śmierci ciała każdy musiał przejść przez Salę Sądu, gdzie serce człowieka było ważone na wadze z piórem prawdy Ma’at. Jeśli serce zmarłej osoby zrównoważyło się z piórem Ma’at, mogli kontynuować podróż do Zaświatów. Jeśli nie, ich podróż dobiegła końca. Wpłynęło to na codzienne działania starożytnych Egipcjan.

Sobek

Sobek był jednym z najstarszych bóstw wymienionych w Tekstach Piramid, tekstach wyrytych na ścianach grobowców. Był panem krokodyli i był przedstawiany z głową krokodyla.

Niektóre sekty starożytnego Egiptu wierzyły, że Sobek stworzył porządek we wszechświecie i na świecie, gdy powstał z „Ciemnej Wody” i że był twórcą Nilu. Często kojarzony był z płodnością.

Sobek był szanowany za swoją zaciekłość i szybkie ruchy; był jednak nieprzewidywalnym bóstwem, podobnie jak jego krokodyle odpowiedniki. Czasami był kojarzony z chaosem.

Mieszkańcy starożytnego Egiptu czcili Sobka, aby udobruchać zarówno jego, jak i ogólnie krokodyle, a także zapewnić żyzność plonów i płodność ludzi. W egipskich grobowcach znaleziono wiele zmumifikowanych krokodyli w różnym wieku i różnej wielkości.

Sobek był związany zarówno z Sethem, jego ojcem, jak i Horusem, któremu pomagał w narodzinach. Ze względu na swoją zaciekłość był również uważany za patrona armii.

Khonsu / Chonsu

Bóg księżyca, który podróżuje po nocnym niebie, oznacza „podróżnik”, związany również z określeniami pionier, obrońca, uzrdowciel. Czuwał nad tymi, którzy podróżują nocą. Jako bóg światła w nocy, Khonsu był wzywany do ochrony przed dzikimi zwierzętami i pomocy w leczeniu. Mówiono, że kiedy Chonsu sprawił, że zaświecił sierp księżyca, kobiety poczęły, bydło stało się płodne, a wszystkie nozdrza i każde gardło napełniło się świeżym powietrzem.

Khepri / Chepri

Jest przedstawiany jako bóg z głową skarabeusza, reprezentuje wchodzące poranne słońce, tworzenie, nowe życie, odrodzenie i mityczne stworzenie świata. Aspekt boga Ra.

Khepri (ḫprj) pochodzi od egipskiego czasownika ḫpr, oznaczającego „rozwijać się”, „powstać” lub „tworzyć”. Chepri przesunął nowonarodzone słońce po niebie, był bóstwem słonecznym.

Inni bogowie egipscy

Oprócz Khepri / Chepri jest również Amon (wschód i zachód słońca – aspekty Ra), Apopis, Babi, Gen, Heket, Mechit, Nechbet, Neftyda, Nut, Onubis, Ptah, Szu, Tefnut, Tawret.


Spotkajmy się na mediach społecznościowych
https://www.instagram.com/malvinadunder

Wszystkiego cudnego,

Książki i ebooki dostępne w wielu księgarniach internetowych, empik, pwn, a także tutaj – kliknij, by przejść do księgarni.

“Przygoda jaką jest życie” jest jak mapa pokazująca drogę, by wypłynąć na szerokie wody i horyzonty, piękne widoki, świeże powietrze, wolną przestrzeń, słońce, blask księżyca, niepodbite tereny i fascynujące krainy… 

Rozwój osobisty w kolorowej, bogatej i soczystej formie podróży przez życie, dosłownie i w przenośni… Książka zabierze Cię w ciekawe kierunki warte zwiedzenia, zdobędziesz Narzędzia Odkrywcy, które pomogą Ci w nawigacji po naszym zakręconym świecie. Jeśli więc, nie jesteś zadowolony z życia, wiele rzeczy i osób Cię denerwuje, to odnajdziesz tutaj swój sposób na lepszy styl życia. Po drodze trafisz również na historie i ciekawostki podróżnicze, elementy psychologii w atrakcyjnej wersji oraz nowoczesne i świeże spojrzenie na rozwój duchowy.

Twoje serce zacznie bić mocniej z pasją do życia i przygód, a nawet doświadczania różnych wyzwań, które wzmacniają Twoją odporność mentalną i mistrzostwo emocjonalne. Problemy to nie problem, tylko brak wiedzy jak je rozwiązywać. Zostaniesz atrakcyjniejszą, ciekawszą i bardziej magnetyczną wersją siebie. To rozwój bez nonsensu w stylu „myśl pozytywnie, to będziesz szczęśliwy i wszystko będzie pięknie”, tylko konkrety.

Szybko i lekko poznasz tematy: jasna identyfikacja problemów świata i ludzi; poznanie sekretów osobowości; co leży i nie leży w Twoich rękach; myślenie poszerzające horyzonty; potęga uczuć, słów, intuicji, celu, miłości, wyznaczania granic, diamentowej wartości, ważności i pewności siebie; problemy i przygody; uniwersalne prawa nawigacji po świecie i Wszechświecie; nowy Ty.

KSIĘGARNIA

Tutaj znajdziesz też “Analizę Kolorystyczną” jeśli interesuje Cię świat kolorów i paleta barw, z której jesteś stworzona. Teoria na podstawie natury i sezonów. Materiał zebrany jest na podstawie nauki tysięcy kursantek i przeprowadzonych indywidualnych analiz, biorąc pod uwagę największe wyzwania i trudności. Wiedza jest przekazana z różnych stron, by stała się jasna i możliwa do używania w życiu codziennym. 


Czytaj więcej artykułów związanych z rozwojem osobistym (umysłowym, emocjonalnym, fizycznym, intuicyjnym i duchowym), podróżami, przygodami, psychologią, kobiecą energią, związkami międzyludzkimi i relacjami romantycznymi, coachingiem, naturą, kolorami, narcyzmem, ego, toksycznymi zachowaniami i wiele więcej:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s